Datainsamling via USB-port

USB data acquisition

USB till Serieomvandlare använder du för att ansluta alla Pico Technology's produkter, som normalt ansluts till en serieport, t.ex. TC-08, ADC-16, EnviroMon och andra seriella produkter, till en USB port på din PC. Installationen är enkel. Anslut din serieenhet till omvandlaren. Anslut omvandlaren till PC-n. Sätt i disken/CD-n. Med USB teknologi finns inga IRQ konflikter och inga COM Port konflikter.

De flesta datorer har idag serie-, parallel- & USB portar. Med USB till serie omvandlare kan många produkter användas på samma PC utan att plugga i kort och du slipper problemen med att ansluta flera serieportar till laptopar.

Funktioner och Fördelar

Förpackningens innehåll

System Requirements

Läs USB FAQs


DrDAQ data logger Pico Technology Company Information Ordering Information Technical support Download oscilloscope and data acquisition software Latest news about oscilloscopes and data loggers Data Acquisition Oscilloscopes and spectrum analyzers Pico Technology Home Page oscilloscopes and data loggers