PC Baserad Temperatur- och Fuktövervakning

Anslut bara helt enkelt dessa enheter till din PC's serieport, (ingen extern matning behövs), och sätt igång och mät temperatur eller/och fukt. TH-03 använder precisionstermistorer, TC-08 använder termoelement medan RH-02 har inbyggda givare för temperatur och fukt. De erbjuder en mycket enkelt, noggrannt och kostnadseffektivt sätt att övervaka och mäta temperaturer och fuktighet med din PC tillsammans med PicoLog programvara. Användare som vill skriva sina egna program har tillgång till, drivrutiner och exempel som medföljer produkterna.

PicoLog Program för Dataloggning

PicoLog är ett kraftfullt och flexibelt dataloggningsprogram för insamling, analys och visning av data från Pico Technology's ADC-er. PicoLog kan samla in data från en gång i sekunden till en gång timme: upp till 1 miljon sampel kan tas. Data kan visas både grafiskt och som kalkylblad, både under- och efter datainsamlingen.

PicoLog har många funktioner datainsamling, övervakning, analys, visning och lagring av data.

För mer information om PicoLog, klicka på denna länk.


TC-08 Termoelement till PC konverter

Typisk TC-08 mätning

Egenskaper
 • Mäter upp till 8 termoelement
 • Fungerar med alla populära typer av termoelement
 • Inbyggd kompensation för kall lödstället
 • Ingen yttre matning krävs


TC-08 är en 8 kanals themoelement till PC konverter, den kan mäta hela temperaturområdet från -270°C till +1800°C och du kan använda alla populära typer (B,E,J,K,N,R,S,T). TC-08 har också ett mätområde +/-60mV, som kan användas till mätningar med andra givartyper.

TC-08 är mycket lättanvänd - koppla bara in den på en serieport på din PC, anslut dina termoelement och sätt igång och mät. Se våra råd hur du väljer och använder termoelement

Upplösning och onoggrannhet

Termoelementtyp Mätområde 0.1°C upplösning 0.025°C upplösning

B
 100-1800  1030-1800  -

E
 -270-790  -240-790  -140-790

J
 -210-1050  -210-1050  -120-1050

K
 ->270-1300  -220-1300  -20-1150

N
 -260-1300  -210-1300  340-1260

R
  -50-1760  -333-1760   -

S
 -50-1760  250-1760  -

T
 -270-400   -230-400  -

 Specifikation  

TC-08 med luftprob
 Antal kanaler 8
 Onoggrannhet Summan av ±0.3% och 0.5C
 Omvandlingstid 200ms för kompensation av kalla lödstället
+ 200ms per aktiv kanal
Inkontakter  Minatyr termoelement
Datoranslutning D9 hona till serieport
(Kabel och D25 adapter medföljer)


Pris & Order


TH-03 Temperatur till PC Konverter

Typiskt diagram TH-03

 Egenskaper
 • Hög noggrannhet och lågt pris
 • Anslutes till PC serieport
 • Ingen yttre matning krävs
 • PicoLog och drivrutiner medföljer
 • Givare till EnviroMon kan användas (temperatur, ljus, dörrbrytare)

TH-03 har 3 kanaler för temperaturmätningar på din PC. Den använder precisionstermistorer som ger en noggrannhet som man tidigare bara erhållit med dyra platina, PT100-givare.

TH-03 är mycket enkel att använda - koppla bara in den på datorns serieport, anslut upp till 3 givare och allt är klart att börja mäta. Du kan också använda EnviroMon's givare, varför du kan mäta temperaturer från -55°C till 300°C, kontrollera ljusnivå eller registrera positionen av en dörr... eller annat där du kan montera magnet eller en microbrytare.

 Specifikation  

 TH-03
 Dimension 125 x 60 x 30 mm
 Upplösning 0.01C
 Max givare 3
PC-anslutning D9 till serieport: kabl och D25 adapter medföljer
Omvandlingstid 2 sec för kalibrering +
1 sec per aktiv kanal
 Mätområde -20°C till +130°C.
(Med standardgivare)
Onoggrannhet ±0.2°C
(Över 0 till 70°C)

Pris och Order


RH-02 Fukt / Temperatur till PC konverter

Typiskt diagram RH-02

 Features
 • Records temperature and humidity
 • High accuracy
 • No Sensors required
 • No power supply required

The Pico RH-02 measures and records humidity and temperature on a PC. It uses built in sensors that are calibrated to give highly accurate measurements.

The RH-02 is very easy to use: just plug into the serial port of your PC and you are ready to take measurements. It is supplied with PicoLog data logging software and software drivers for users who wish to write their own software.

 Specification  

 
 Size 125 x 60 x 30 mm
 Range 0 to 100% (Humidity)
-40°C to +70°C (Temp)
 Accuracy 2% (Humidity)
±0.2°C (0 to 70°C)
Conversion time 2 sec
 Humidity response time Approx 1 min
Output connector D9 female to serial port
(Cable and D25 adaptor supplied)

Pricing and Ordering


DrDAQ data logger Pico Technology Company Information Ordering Information Technical support Download oscilloscope and data acquisition software Latest news about oscilloscopes and data loggers Data Acquisition Oscilloscopes and spectrum analyzers Pico Technology Home Page oscilloscopes and data loggers