Strömkontrollutrustning

Strömövervakningsutrustningen innehåller allt som behövs för att mäta ström från tre separata strömkretsar, te.x stigare R,S,T, 3-fasmotorer o.s.v. Utrustningen lämpar sig väl för att mäta och balansera 3-fasmatningar och maskiner samt energiövervakning.

Strömövervakningsutrustningen ger kostnadsbesparing jämfört med att köpa produkterna separat. Utrustningen innehåller:

  • EL040 strömkonverter
  • EL005 logger
  • Tre TA011 AC strömtänger
  • AC nätadapter
  • EL003 netverkskabel
  • PC program, kablar och manual

 

Contents of the Current Monitoring kit

Utrustningens innehåll

Applikationer för strömkontroll


Three input channels can be used to monitor each phase on the main supply

Image showing three phase current monitoring

Strömövervakning gör att du lätt kan se vad du förbrukar hemma såväl som i industrier. Det kan belysa maskiner och förbrukare som är oeffektiva eller överförbrukar och man kan lätt se var förbrukningarna är för stora eller felaktiga. På så sätt kan man förändra förbrukningen för att spara.

När maskiner blir äldre ökar ofta energiförbrukningen på grund av slitage, ökad värmeförlust mm. Om man loggar strömförbrukningen för maskiner över långa tidsperioder, belyses ofta dessa problem väldigt tydligt, och man kan vidataga åtgärder för att minska denna förbrukning. Man kan ocks se när det är nödvändigt att göra underhåll på em maskin för att undvika driftsstopp, som ju kan kosta mycket i produktionsbortfall.
Alarm kan ställas in för att varna för onormal förbrukning, både för hög och för låg. Detta kan visa på driftsproblem, som om de kvarstår, kan leda till dyra reparationskostnader. Om man använder EnviroMon relämoduler kan reservdelar anskaffas omedelbart och därigenom minska stillestånd och kostnader

EnviroMon program

EnviroMon program laddar upp data från loggern via en RS232-kabel. Du kan ansluta loggern till modem eller radiomodem med EL033, för överföring av data till en PC så du kan placera loggern nära mätstället men ändå ha data tillgängliga på ditt kontor.

När data är hämtade kan EnviroMon användas till att visa data i diagramform, i kalkylblad, klippa och klistra till alla windowsprogram eller skriva ut kurvor och data på alla windowsskrivare.

För mer information om programmet gå tillEnviroMon software page

Graphical view of logged data
click image to enlarge in a new window

Tillbaka till EnviroMon omvandlare

DrDAQ data loggerPico Technology Company InformationOrdering InformationTechnical supportDownload oscilloscope and data acquisition softwareLatest news about oscilloscopes and data loggersData AcquisitionOscilloscopes and spectrum analyzersoscilloscopes and data loggers