PicoScope 5000 USB PC Oscilloskop

Det kompromisslösa PC Oscilloskopet

PicoScope 5000 oscilloscope

Som utvecklingsföretag har vi använt de senaste 15 åren åt att lyssna på våra kunders önskemål och krav. Resultatet av dessa kontakter, och vår erfarenhet utan konkurrens, är PicoScope 5204 tvåkanals- oscilloskop. Dess klassledande bandbredd, samplingshastighet och minnesdjup kompletteras av en serie avancerade "high end features".

Avancerade triggrar

Förutom standardområdet av triggrar, som återfinns på de flesta oscilloskop, har PicoScope 5000 serien försetts med ett fullt set av av avancerade triggrar som standard för att hjälpa dig registrera de data du behöver.

Avancerade triggrar includerar:

Pulsbredd, (Pulse with)
triggar på pulser kortare-/längre- än en specificerad tidsbredd.
Fönster, (Window)
Om en signal flyttar sig in i- eller ut från- ett specificerat fönster — definierat av 2 trösklar — kan en triggerhändelse genereras. Denna triggerhändelse kan kvalificeras av pulsbredd, och andra trigger- källor.
Dropout
Triggrar efter att en signal "stop toggling" efter ett användardefinierad tidsintervall kan kvalificeras av andra triggerkällor.
Fördröjning, (Delay)
När en triggerhändelse har identifierats kan enheten konfigureras för att trigga på den n:te händelsen och som tillägg kan den fördröjas en användardefinierad tidsperiod.
Logiknivå, (Logic Level)
Ett område triggrar för att identifiera ett användardefinierat signaltillstånd. Det finns 4 källor för logiktriggrar: KanA, KanB, EXT och AUX I/O.

Vågformsgenerator, (Arbitrary Waveform Generator)

PicoScope 5000 serie PCOs har en utgång för en inbyggd signalgenerator. Den kan generera standardvågformer från ett bibliotek av lagrade vågformer innehållande sinus-, kvadrat-, triangel-, stigande ramp-, fallande ramp- , sin(x)/x, Gaussian-, halvsinus-, vitt brus- och DC signaler. Du kan också definiera dina egna vågformer att använda den kraftfulla, inbyggda 12 bitars, 125 MS/s "arbitrary waveform generator" (AWG).

Spektrumanalysator

Genom att peka och klicka kan du öppna ett fönster för att visa ett spektrumplot av signalen på den valda kanalen. Spektrumanalysatorn klarar att visa signaler i frekvensdomänen upp till 250 MHz. Många inställningsval ger dig kontroll över antalet spektralband, spektralfiltertyper och visningsmoder.

Snabb datainsamling

Om minnesdjupet på 128 Mbit sampelregistreringslängd inte räcker till kan användare skriva sina egna program, eller använda sig av populära tredjeparts programvaror, med hjälp av det medlevererade "Software Development Kit". Drivrutinerna stöder "data streaming", där gapfria, kontinuerliga data kan strömmas via USB 2.0 port direkt till PC'ns RAM eller hårdisk med upp till 6 MS/s.


PicoScope oscilloskop software för PicoScope 5000-serien>