Program för Oscilloskop och Spektrumanalysator

Programmet PicoScope göt att du kan använda Pico Technology produkter som flera olika instrument. Det levereras gratis med Pico's produkter och uppgraderingar kan laddas ned gratis från denna webplats.

Huvudfunktioner:

 1. Oscilloskop
 2. Spektrumanalysator
 3. XY- oscilloskop
 4. DTMM-meter
 5. Mätningar

Några av egenskaperna för PicoScope är listade här. Om du vill se hur bra den är, ladda ned en fri demo version.

Egenskaper:

 • Flera diagram av samma signal (oscilloskop, FFT-analysator, DTMM)
 • Addera testmenyer för automatisering av vanliga mätningar
 • Spara inställningar för tester och experiment som upprepas
 • Vågformer kan beskrivas med text, sparas och skrivas ut
 • Data kan exporteras till andra applikationer för analys
 • Automatiserade parametermätningar, (stigtid, "duty cycle" etc)
 • Avancerade visnings och triggmoder fånga transienter
 • Zoom-funktion för bättre detaljupplösning
 • Egendefinierade mätområden för data i andra enheter, tex. dB
 • Addera linjaler för att visa exakta värden
 • Engelska, Franska, Tyska, Italienska, Spanska och Svenska versioner
 • "On line" manual och handledning
 • Fria uppgraderingar från websida
 • Kan köras i Windows (3.x, 95/98, NT/2000) och DOS

Oscilloskop

Det digitala, (realtids), minnes oscilloskopet (DSO) kombinerar all funktionalitet av ett konventionellt 'bänk' oscilloskop med fördelarna med en PC. Användare av vanliga oscilloskop kommer att känna sig hemma med de vanliga funktionerna som tidbas, triggerval osv., men kommer att välkomna andra användbara och lättanvända funktioner.

Avancerade visningsval inkluderar medelvärdesbildning för brusreduktion, överlagringar av signaler för att fånga engångsföreteelser av glitchar och spikar och min/max envelop mod för att belysa signaljitter. Det finns en inbyggd linjeskrivarfunktion för att följa långsamma signaler.

Blan triggervalen finns tex. "spara till disk", vilket gör det enkelt att spåra exklusiva, intermittenta fel. Möjligheten att spara kurvformer ger tex. serviceingenjörer möjlighet att ha ett bibliotek med kurvformer på hårddisken, som visar normalkurvformer och sannolika fel.

oscilloskopbild

Sammanställning av huvudegenskaper: Auto, repetera och singelsvep triggermoder. Valbara "timeout" och spara till disk triggermoder. valbar triggkälla, nivå, lutning och för / efter triggfördröjning. X och Y förstärkning för inzoomning av signaler. Linjaler för noggrann visning av amplitud och tidsinformation. Egna skalområden kan definieras. Support för Pico signalomvandlarprodukter. Visningsval: nuvarande, ackumulerade, medelvärden, min & maxvärden mm...

Spektrumanalysator

Spektrumanalysatorn ger ett digram med amplitud över frekvens, med andra ord den visar signalen i frekvensdomänen. (I motsats till oscilloskopet som visar signalen i tidsdomänen). Den är speciellt användbar för att spåra brus eller distorsion på mätsignalen. Tex. en topp vid 50 Hz pekar på störning från 230 VAC nätet. Toppar vid höga frekvenser kan tex. bero på switchbrus från nätaggregat eller brus från digitala kretsar. Medelvärdesvisning kan användas för att reducera effekterna av slumpmässigt brus och toppvärdesvisning är mycket användbar vid tester av förstärkares bandbredd.

Spektrumanalysatorn har samma triggermöjligheter som oscilloskopet. Det gör det möjligt att mäta en engångshändelse, tex. ett trumslag.

När programmet användes tillsammans med en produkt med hög upplösning, som ADC-212 eller ADC-216, är det idealiskt för ljudspektrumanalyser, brus och vibrationsmätningar.

Spektrumdiagram

Sammanställning av huvudegenskaper: FFT baserad spektrumanalysator. Normal-, medelvärden- och toppvärdes mätmoder. Lin/Log skalor för både amplitud och frekvens. Linjaler för noggrann visning av amplitud, frekvens och fas. Sju fönstertyper. Variabelt antal spektralband. Samma triggerfunktioner som oscilloskopet. Stort antal valbara filter, tex, Parsen, Hanning, Hamming, Blackman osv.

XY-oscilloskop

XY-oscillskopet användes för plottning av en parameter över en annan. Användbart för fasmätningar mellan två signaler. XY-oscilloskopet har samma trigger och tidbasfunktioner som oscilloskopet ovan. XY-oscilloskopet finns bara om maskinvaran har 2 kanaler eller fler.

XY-diagram

DTMM-meter

Med DTMM-meter kan du mäta och presentera dina mätningar digitalt eller på en termometerskala. Multimetern mäter AC spänning (true RMS), DC spänning, decibel eller frekvens. Det finns också egendefinierade skalor så du kan visa dina mätvärden i andra eneheter, (tex. tryck, acceleration mm....).

Sammansatt bild med flera instrument

Mätningar

Parametermätningar kan visas i underkant av kurvan med flera olika statistiska begrepp. För varje parameter kan du beräkna och visa: Nuvärdet, medelvärde, standardavvikelse, minimum, maximum.

För tex. produktionskontroll kan kontrollgränser, godländ /underkänd, adderas till varje parameter.

Statistik från signal

Tillgängliga mätningar: Frekvens, Pulsbredd hög,Pulsbredd låg, "Duty cycle", Periodtid, DC- spänning, AC- spänning, Topp till Topp, Krest faktor, Minimum, Maximum, Stigtid, Falltid, Stighastighet, Fallhastighet, Spänning vid X-cursor, Spänning vid 0-cursor, Tid vid X-cursor, Tid vid 0-cursor.


DrDAQ data logger L.A.N.Z.O Sweden AB Orderinformation Teknisk support Nedladdning av program Nyheter Datainsamling Oscilloskopoch spektrumanalysator L.A.N.Z.O hemsida oscilloscopes and data loggers