Oscilloskop Programmöjligheter, Advanserade Parameter-Mätningar

PICO TECHNOLOGY’S PICOSCOPE VERSION 5.12, Fri För Alla våra användare av PicoScope, har "HIGH-END" OSCILLOSKOP PARAMETER-MÄTNINGAR OCH AVANCERADE "DISPLAY MODER"

PicoScope version 5.05 oscilloscope software affording high-end oscilloscope functionality to Pico Technology’s extensive range of PC-based test and measurement solutions. För att ladda ner en CMYK-bild med hög upplösning av denna oscilloskopbild, som är lämplig för publikation, högerklicka på bilden och välj "spara bild som..."

Cambridge, UK - Januari 2005 - Pico Technology har annonserat utgivning av, och lagt ut på sin hemsida, PicoScope version 5.12 för användning med deras populära och breda utbud av PC-baserade oscilloskop- och spektrumanalysatorer. Programvaran kan laddas ned kostnadsfritt från L.A.N.Z.O'S (www.lanzo.se).

I oscillosko'mode’, kan PicoScope nu presentera automatiska parameter mätningar under oscilloskopkurvan. Det finns ca 19 olika mätningar, bl.a. frekvens, stig-/fall tid, pulsbredd, "duty cycle", krest faktor och topp- till topp spänning.

Maximala antalet punkter på kurvan i PicoScope’s spektrumanalysator (som kan användas med oscilloskopet) har ökats från 1024 till 4096: det betyder att, i området 20Hz till 20kHz, (audio range), ger detta en upplösning bättre en 5Hz.

"PicoScope är i centrum av majoriteten av Pico's test- och mätlösningar, så ingenjörer och tekniker kan i verkligen utnyttja kraften- och konfigurerbarheten i sin PC," säger Mike Green, tidigare Direktör och en av de 2 som som startade Pico Technology. "Take the parameter measurements available with version 5.05, for example. As well as current readings, you can also display average readings, max-min readings and standard deviation."

Dessutom, t.ex. för produktionskontroll, kan gränser för godkänd/underkänd sättas för varje parameter och, däför att Pico’s lösning är PC-baserad, är det lätt att föra över data/resultat till produktionsrapporter, "spreadsheets" och databaser. PicoScope ger också flera visningsmöjligheter, som är användbara för att fånga intermittenta fel – ytterst användbart för "burning in"kontroller och ‘in the field’ felsökning.

Pico tror att förmågan och möjligheterna att lägga till ny funktionalitet till PC baserade produkter enbart genom en enkel programuppgradering är nyckeln till fördelarna och överlägsenheten över ‘benchtop’ instruments. "Traditionella instrument har en fast uppsättning funktioner och på så sätt blir de slutligen föråldrade," sammanfattar Green." Detta i motsats till PC baserade instrument, som enkelt kan upgraderas – addera ny funktionalitet och därmed öka deras användbara lifslängd. Det faktum att Pico erbjuder gratis uppgradering av programmen är mycket populärt hos våra kunder eftersom det ger mervärde åt de produkter de redan köpt och eftersom de vet att livslängden på produkterna ökar markant på detta sätt."

Programmen medskickas gratis när man köper Pico Technology's maskinvara av den mängd utvecklade produkter för signalbehandling och kontroller, tester och mätningar, som där erbjudes.

_note_
to editors
Pico Technology designs and manufactures PC-based virtual instrumentation and data logging hardware/software for use in test and measurement applications.
Founded in the late 80s and based in Cambridge, UK, Pico is recognised throughout the test and measurement community as a leading provider of innovative, low cost alternatives to traditional test equipment and data acquisition products.

Pico Technology oscilloscope software levereras med produkterna men kan laddas ner från www.lanzo.se/download.html. Data logging software levereras också med våra oscilloscope produkter, men kan också laddas ner från samma websida.

DrDAQ data logger L.A.N.Z.O Sweden AB OrderiInformation Technical support Nedladdning av program m.m. Produktnyheter Data loggar och datainsamling Oscilloskop och spektrumanalystorer L.A.N.Z.O starthemsida oscilloscopes and data loggers