Lågpris dataloggrar

L.A.N.Z.O har ett antal prisbilliga, lättanvända dataloggrar från Pico Technology. Enheterna kopplas bara in dirket på parallel- eller serieporten på en PC (bordsdator eller laptop) och kräver ingen yttre matning. Tillsammans med PicoLog program för dataloggning ersätter de dyra linjeskrivare och komplicerade "plug in" datainsamlingskort. Med dessa prisbilliga dataloggrar kan du med din PC samla in, visa och analysera spänningar. Genom att ansluta passande givare kan du mäta temperatur, tryck, fukt, ljus, resistans, ström, effekt, hastighet, acceleration, vibration... ja faktiskt nästan allt du behöver mäta. Parallelportsprodukterna levereras dessutom med PicoScope, programmet som gör dem till oscilloskop, spektrumanalysatorer och multimetrar.

Guide för SNABBVAL...


ADC-10 & ADC-12 -enkanals, lågpris dataloggrar

PicoLog diagram

Egenskaper

ADC-10 och ADC-12 är lågpris dataloggrar som ger din PC en enkanals analog ingång. De kopplas direkt på PC'ns parallelport och kräver ingen yttre matning, så de kan enkelt användas både på en stationär PC eller en LapTop .

ADC-10 har 8 bitars upplösning och ADC-12 har 12 bitar: passar däför bättre vid mätningar av små signaler.Båda enheterna levereras med både PicoLog (för dataloggning) och PicoScope virtuella instrument.

För bi-polära signaler, (-5V till +5V), finns ADC-40/42 som du kan titta på.

Specifikation ADC-10 lågprislogger
Antal kanaler 1
Upplösning 8 bitar (ADC-10)
12 bitar (ADC-12)
Insignalområde 0 till 5V
Overlastskydd ±30V
Samplingshastighet 15 kSa/s
Onoggrannhet 1%
Inimpedans 200KW ADC-12 12 bitars datalogger
Inanslutning BNC
Anslutning till PC D25 till PC parallelort
Levererade program
(DOS & Win 3.x/95/NT)
PicoLog för Windows (3.x, 95/98, NT/2000)
PicoScope: DOS och Windows (3.x, 95/98, NT/2000)
Drivrutiner & exempel : C, Pascal, Delphi, Visual Basic, HP VEE och LabVIEW.Ett macro för insamling av data direkt i Excel kalkylblad medlevereras.

Pris och  Orderinfo


DrDAQ data logger L.A.N.Z.O Sweden AB Ordering Information Teknisk support Nedladdning av program Nyheter Datainsamling Oscilloskop och spektrumanalysatorer L.A.N.Z.O hemsida oscilloscopes and data loggers