Enviromon Fjärrdatainsamling/ Remote data acquisition

EnviroMon kan användas på många sätt för fjärrdatainsamling/"remote data acquisition":

dynamic web pages

Presentera EnviroMon data på en websida