ÔĽŅ EnviroMon Nätverk för Dataloggning

EnviroMon Nätverk

EnviroMon data acquisition system

Systemet har 4 huvuddelar:

 • Loggrar
 • Konvertrar
 • Givare
 • Alarm

Nätverket består av en 4-ledarkabel som ger matning till systemets delar och överför data mella de olika modulerna. Loggern kan anslutas var som helst i nätverket.

För de flesta användningar duger lågpris telefonkabel. Med sådan kabel kan man bygga ca 400 meter långt nät mellan loggern och den avlägsnaste givaren i nätet. Med tjockare kabel kan man
utvidga nätet till 1000 m eller mer.

Vi kan leverera kablar i standardlängder eller du kan själv köpa kabel och göra dina egna längder.

Nätverket kan byggas på 4 olika sätt:

 1. Om modulerna har kortare avstånd än 5 m till varandra kan de kopplas ihop med EL003 nätverkskablar.
 2. Om avstånden mellan modulerna i nätet är längre än 5 m kan användare göra sina egna kablar i de längder de önskar.
 3. Installera ett fast kablage runt lokaliteterna i anläggningen med EL009 väggkontakter av telefontyp där loggermoduler skall placeras och anslut sedan dessa med 5-meters EL003 kablar.
 4. Installera ett fast kablage direkt mellan konvertrar och moduler. Detta kan vara nödvändigt t,.ex i våta eller fuktiga omgivningar. Logger anslutes i nätet med en EL009 väggkontakt.

För att användare skall kunna göra sitt eget kablage har L.A.N.Z.O rullar med 100 m kabel samt kabelkontakter i 100-pack och klämverktyg för montering av dessa. Du behöver ett klämverktyg för att kontakterna.

Det är mycket lätt att installera ett litet system: alla delar kopplas till varandra med FCC68 (telefontyp) kontakter.

Samma kabeltyp användes för givar och nätverket. L.A.N.Z.O levererar 2 typer av kablar:

 • Flatkabel - för anslutning direkt mellan konvertrar
 • Rund kabel - för anslutning till väggkontakter

För att förhindra felkopplingar användes 2 typer av kontakter:

 • Till nätkablar användes breda, 6-facks kontakter med 4 pinnar, (PP220), 2 fack är oanvända. Man behöver MI068 krympverktyg för ankrympning av 6/4 kontakter på kabel.
 • Till givarkablarna anändes smala 4-facks kontakter med 4 pinnar, (PP221). Man behöver krymptång MI041 för att ansluta 4/4 kontakter på kabel.


Produktnummer No Produkt Price  
WI001 Nätverk / Flat givarkabel, (100m rulle) ¬£20.00
WI003 Nätverk Rund kabel för anslutning till väggkontakt ¬£20.00
EL003 EL-003 EnviroMon 5 m nätverkskabel ¬£5.00
EL032 Förlängningskabel till Givare, (3m) ¬£10.00
PP220 Nätverkskontakter, (100 st) ¬£10.00
PP221 Givarkontakter, (100 st) £10.00
MI068 Krymptång till PP220 ¬£10.00
MI041 Krymptång till PP221 ¬£10.00
EL020 Förlängningskontakter till Givare ¬£5.00
PP132 EL-009 Väggkontakt ¬£2.50