´╗┐ EnviroMon Dataloggningssystem

EnviroMon Dataloggrar

I centrum av EnviroMon-systemet finns dataloggern, som gör mätavläsningar i intervall från en minut till fyra timmar. Loggern kan sända rapporer till en skrivare i bestämda tidsintervall, eller sända data
till en dator/laptop för lagring och grafisk analys. Loggern har back-up batterier så att den gör avläsningar även om matningen faller bort. Det finns två olika loggertyper att välja på:
EL008, som har display och EL005 utan display.

Loggrar kan användas på ett antal sätt, t.ex:

  • Som dataloggningssystem. Loggern samlar in data fristående under en tidsperiod, (säg en vecka), varefter den anslutes till en PC för nedladdning av data för visning, lagring och analys.
  • Som fjärrdatalogger -system. Loggern(-arna) placeras ut, (antingen på fasta mätplatser eller på en lastbil, ett fartyg o.s.v.), och laddas ned periodiskt till en lokal PC via ett modem (radio, telefon eller GSM), och t.o.m via internet.
  • Som ett data acquisition system. Loggern är permanent ansluten till en PC så att avläsningar kan övervakas i realtid på PC'ns bildskärm. Data kan också publiseras på en websida -
    se dynamiska websidor för mer information.
  • Som ett fristående övervakningssystem (enbart EL008). När loggern konfigurerats, visas avläsningarna på den inbyggda displayen eller eänds till en skrivare. Denna användning av logger är mycket smidig om du bara vill ha ett system för att t.ex. varan när mätvärden går utanför bestämda gränsvärden och du inte vill använda en dator.

EL005 DataLogger

EL005 data logger

EL005 har ingen display och inga knappar; måste alltså vara ansluten till en dator eller skrivare för att man skall kunna se och analysera mätdata. EL005 har större minne en EL008 (250,000 sampel jämfört med 15,000,) och "long life" interna, laddningsbara batterier. Denna kombination gör EL005 lämplig för att samla in data över långa tidsperioder.

EL005 har inte internt alarm: om du behöver ett ljudalarm kan du ansluta EL006 ljudalarm till loggernätverket.

EL005 har interna laddningsbara batterier. Dessa batterier hålls fulladdade så länge matning finns och klarar att driva system upp till 72 timmar från matningsbortfall.
EL018 uppringningsadapter /batteri "backup" kan mata systemet under mycket längre tid i händelse av att det behövs vid långvariga matningsbortfall.

EL008 Data Logger

EL008 data logger with display

EL008 data kan samlas in och sedan laddas ned till en dator, alternativt kan EL008 användas som fristående datalogger. Om den skall användas fristående, måste du använda en dator för att installera- lagra ned dina inställningsdata, ( anslutes till serieport). När loggersystemet är operationsklart kan du koppla bort datorn och manövrera loggern med de inbyggda knapparna och displayen. Om du låter loggern vara ansluten till dator, finns många fler möjlighefunktioner tillgängliga. En översikt av programmet finns här.

The display on the logger will continuously cycle through each of the sensors, displaying the name and reading, followed by the date and time. You can hold the display on a particular sensor. The display will then show only the reading for that location.

EL008 har ett batterifack för 4xAA batterier: dessa batterier klarar att driva system för upp till 24 timmar om matningen försvinner. EL018 uppringningsadapter /batteri "backup" kan mata systemet under mycket längre tid i händelse av att det behövs vid långvariga matningsbortfall.

EnviroMon Data Logger Specificationer

Logger EL008 med display EL005 utan display
Sampling rate 1 till 240 minuter per sampel 1 till 240 minuter per sampel
Max antal avläsningar 15,000 250,000
Internt alarm 55dB None
Max antal konvertrar 10 10
Max antal givare 30 40
Stöd för GSM / SMS No Ja
PC Anslutning Serie port Serie port
Matningr 12V DC (nätadapter) 12V DC (nätadapter)
Batteri "backup" 4 x AA alkaline celler(levereras inte) Interna, laddningsbara batterier