EnviroMon Konvertrar och Givare

EnviroMon Konvertrar och Givare

EnviroMon gör avläsningar från ett antal givare. Givarna är anslutna till konvertrar som omvandlar de analoga givarsignalerna till digitala signaler: de digitala signalerna kan sedan sändas tillförlitligt och noggrannt till loggern över longa, (eller korta), distanser.

Vilken konverter som passar bäst för din applikation beror på vad du vill mäta.
Denna sida beskriver de tillgängliga konvertrarna och givarna. Finns inte vad du söker här, kontakta L.A.N.Z.O skall vi försöka hjälpa dig att hitta vad du söker.

3- Kanals Konvertrar (Temperatur, Ljus, Positionsbrytare)

EL001 Tre-kanals konvertrar

EL001 converter

Med de 3 kanalerna på EL001 kan man mäta alla kombinationer av temperatur, ljusnivå och brytarpositioner. Följande givare finns. De har 5 meter kabel för anslutning till konvertrar.

  • EL029 Positionsbrytare / dörrvaktbrytare Brytarmodulen användes vanligen för att övervaka om en dörr är öppen eller stängd. Vid normal användning är en magnet, (medlevereras), fäst på ramen till den dörr som skall övervakas tillsammans med EL029. Alternativt kan en extern microbrytare, (ej medlevererad), kopplas in. Loggerns display rapporterar antingen 'Öppen/Open' eller 'Stängd/Closed'.
  • EL015 Temperaturgivare EL015 är en precisionsresistiv givare, som kan mäta temperaturer fråm -30 °C till +70 °C. Om den temperatur du vill mäta ligger i detta intervall är denna givare det bästa valet för temperaturmätningar.

(OBS! EL001är inte vattentät)

  EL015 Temperatur EL029 (Dörr) brytare
Område -30°C till 70°C Stängd/Closed eller Öppen/ Open
Upplösning 0.01 °C NA
Onoggrannhet ± 0.3 % (0 to 70°C ) NA
Dimensioner 6 mm x 50 mm med 5 m kabel 72 x 45 x 28 mm med 5 m kabel
 

EL041 TermoelementKonverter

EL041 thermocouple converter

EL041 4-kanals termoelementkonverter har konstruerats för att mäta ett stort temeperaturområde med alla termoelement som har miniatyrkontakter för termoelement.
Med inbyggd kompensation för kalla lödstället, (CJC), har EL041 ett effektivt mätområde från -270 till 1820 °C, (Det aktuella mätområdet beror på vilket termoelement som användes.)
Med EL041 kan man också mäta ±60mV signaler.

Märk: EL041 kan enbart användas med logger EL005.


Antal Kanaler 4
Termoelement som stöds B, E, J, K, N, R, S, T eller mV
Mätområde för spänningar ± 60 mV
Upplösning 15 bits + sign
Onoggrannhet Thermoelement:
± (0.5 °C + 0.3 % av typ K avläsning)
Millivolt:
± 0.3 %
Omvandlingstid 1 sekund
Överspänningsskydd ± 10 V
Anslutningar Mini-termoelementkontakter
PC anslutning via EnviroMon nätverket
Omgivningstemperatur 0 till 70 °C (20 till 30 °C för angiven onoggrannhet
Spec. fuktmiljö 25 to 75 %RH

EL030 Fukt / Temperatur-konverter

humidity and temperature sensor

EnviroMon kan mäta fukt/temperatur med EL026 konverter och EL030 temperatur- och fuktgivare. Varje EL030 är kalibrerad för mätningar med hög noggrannhet.

Givare Mätområde Onoggrannhet Upplösning
Temperatur -20 till 70 °C ± 0.2 °C (0- 70°C) +/- 0.3 °C (i resten av området) 0.01 °C
Fukt 0 till 95 % ickekondenserande ± 2.5 % (0 to 90 %) 0.01 %

EL040 Strömövervakning

EL040 Strömövervakning

EL040 current monitor

Med ständigt ökande elpriser och energiskatter är EL040 mycket användbar för att öka effektiviteten av elanvändningen både hemma och inom industrin. I industrn kan ström-/energiförbrukningen övervakas för att, t.ex kontrollera maskiners slitage och tillstånd för effektivare underhåll, man kan kontrollera var de mest energikrävande produktionsmedlen finns o.s.v. Beväpnad med denna information/kunskap kan man reducera eller eliminera energislukande, kostnadskrävande produktion för att spara pengar.

Med EL040 kan man i ett EnviroMon nätverk övervaka AC strömmar. AC strömtänger eller strömtransformatorer användes för insignalen till EL040. Med EnviroMon kan man också övervaka att strömförbrukningen håller sig inom specificerade gränser.

Antal kanler 3
Givartyp Strömtänger
Max. inspänning 1 V RMS AC

Inimpedans

>1 MΩ
Frekvensområde 20 Hz till 1 kHz
Onoggrannhet ± 1 % (0 till 200 mV)*
± 2.5 % (200 mV till 1 V)
Omgivningstemperatur 0 °C till +70 °C
Inanslutningar 4 mm banankontakter

* När man använder en 200 Amp strömtång med utsignal 1 mV/1 Amp.


TA011 Strömtång med 300 Amp AC mätområde

400A a.c current clamp for use with the EL040 current monitor

Eftersom TA011 inte behöver batterimatning är den idealisk för att mäta ström över långa tidsperioder.
Tillsammans med EL040 kan TA011 användas för att övervaka strömmar eller energiförbrukning i månder ja t.o.m år.

Strömmätområde 0.1 A till 300 A RMS AC
Onoggrannhet:
0.1 till <50A
50A till 300A

± 3.0 %
± 2.0 %
Utspänning 1 mV AC per 1 Amp AC
Omgivningstemperatur 0 °C till 50 °C
Max. ledardimension 29 mm

EL037 Konverter för Allmänna Mätningar, (Spänning- /Ström Insignal)

EL037 voltage, current and resistance converterKonvertrar för spänning, ström, (4 - 20 mA), och resistans finns för OEM kunder - kontakta L.A.N.Z.O fr mer information.