EnviroMon alarm och varningssystems

EnviroMon Alarm och Varningsystem

Förutom att lagra mätdata kan EnviroMon konfigureras att ge ljudalarm om något mätvärde går utanför givna gränser, (höga eller låga), eller om en givare faller ur.

Det finns 4 huvudtyper av alarm:

  • EL-008 logger innehåller ett inbyggt ljudalarm - Om lokalen där loggern är monterad är kontinuerligt bemannad är detta alarm tillräckligt
  • Fjärr alarm - Användes med EL-005 logger för att ge ett ljudalarm, eller var som helst i nätverket med en EL-008 logger
  • Automatisk telefonuppringning - Användes för att sända telefonmeddelanden
  • SMS text meddelanden - Om EL-005 loggern är ansluten till ett GSM modem, kan den sända textmeddelanden till en mobiltelefon.

EL-006 Fjärralarm/Remote Alarm

EL006 remote audio alarm

EL-006 remote alarm, med 65dB ljud, kan användas när loggern är placerad i obemannade lokaler. Ett eller flera alarm kan anslutas varsomhelst längs nätverket där personal kan höra larmet.

EL-019 Automauppringning/Autodialer

Gardiner Technology speach dialer

Om det är nödvändigt att vidtaga åtgärder vid ett alarm när lokalerna är obemannade kan denna modul ringa upp ett antal telefonnummer och lämna ett röstmeddelande.

EL-019 autodialer kan programmeras med en lista av telefonnummer som skall ringas upp vid larm. När det blir ett larm ringer EL019 upp nummren i tur och ordning tills någon svarar och ger då ett meddelande om att det uppstått ett fel. EL019 fungerar som en normal telefoninkoppling och påverkar inte andra telefoner anslutna till samma linje.

EL-019 levereras med anslutningar för UK telfonsystem. Kunder i andra länder skall kontakta Lanzo i Sverige för en anpassning till Sverige.

Med EL019 levereras EL018 adapter. EL018 tjänar 3 syften:

  • den kontrollerar EL019
  • den spänningsmatar EL019 och systemet
  • den kan ge batteri-backup för mycket längre tider än loggerns interna backup

EL018 adapter levereras i en grå plastlåda med genomskinligt lock. Lådan har stora hål på sidorna för kablar. Inuti lådan finns utrymme för ett 1.2AH batteri, som kan ge backup för mellan 12 och 24 timmar, beroende på konfiguration. Som ett alternativ kan EL018 anslutas till ett stort, 12V, blybatteri (t.ex ett bilbatteri). Detta kan ge backup för många dagar.

EL019 kan ge 3 olika meddelanden för olika typer av problem:

  • temperatur utanför gränser eller givarfel
  • matningsbortfall längre än 5 minuter
  • neätverksfel längre än 5 minuter

Alarm Optioner

När EnviroMon nätverket konfigureras finns flera alarmoptioner för varje givare.

Hög och Låg Tröskel

Alarm kan aktiveras eller avaktiveras för varje givare.
Aktiverade givare kan tilldelas värden på hög och låg tröskel.
Det kan vara bra att ha alarm om en givare blir felaktig, men inte om värden går utanför specificerade värden. Detta kan ställas in genom att låta en givarfe vara aktiverad, men sätta stort mätspann.

Fördröjning/Hold Off

Om mätvärden normalt går utanför gränsvärdena för kortare tidsperioder kan man sätta en tidsfördröjning på larmet. T.ex om en frysanläggning avfrostas under 15 minuter, kan en larmfördröjning på, säg 20 minuter förhindra att larmet går på grund av avfrostningen.

Avaktivera/Disable

Genom att använda denna funktion kan man programmera in att larmet bara skall fungera under arbetstid. Man kan ställa in semesterperioder, lördagar och söndagar o.s.v