EnviroMon accessories

EnviroMon Tillbehör

EL033 Modem adapter

Om du vill övervaka temperaturer på en plats långt borta kan du kommunicera med loggern via modem. EnviroMon-programmet i datorn ringer upp modemet varje gång du startar programmet.

EnviroMon kan arbeta med alla modem, (telefon, radio eller GSM), som stöder Hayes- compatibilitet och AT- kommandon. Vi rekommenderar 9600 baud. Du behöver 2 modem: ett direktanslutet till datorn och det andra till loggern via en EL033 modem adapter. Modemet vid loggern måste vara anslutet till en telefonlinje som kan ta emot direktuppringda samtal. (Dvs samtalen får inte gå via någon växel).

Lanzo/Pico kan normalt inte leverera modem utan enbart EL033 modem adapter. Märk: för överensstämmelse med nuvarande lagar o förordningar skall du använda enbart modem som följer RTTE direktivet.

Backup batterier

I vissa fall är det inte nödvändigt att samla in data om matningen försvinner. Om det är nödvändigt med funktion/datainsamling även under matningsbortfall finns 2 möjligheter:

  • Montera 4 st AA batterier i EL008 loggern. Dessa batterier ger flera timmars backup, men de måste bytas med jämna tidsmellanrum. EL005 logger har interna, laddningsbara backup batterier.
  • Installera en EL018 dialer/batteri backup module -denna innehåller ett bly-syre batteri som ger upp till 24 timmars funktion vid ev. matningsbortfall. Så länge matningen finns, underhållsladdas batteriet.