Drivrutiner och exempel för dataloggrar och oscilloskop

LabVIEW, HP VEE, TestPoint, Excel, Visual Basic, C och Delphi

Pico Technology produkter för datainsamling levereras komplett med applikationsprogram (PicoScope, PicoLog eller EnviroMon) som kan användas för de flesta test & mätapplikationer. Till detta levereras också (helt gratis) ett stort antal drivrutiner och exempe för den som vill skriva egna programl:

 • Drivrutiner och exempel för programmerare
 • National Instruments LabVIEW
 • Hewlett Packard HP VEE
 • Microsoft Excel
 • TestPoint
 • Linux
 • Drivrutiner kan laddas ned gratis.

  Komplett lista med drivrutiner

  För er som vill skriva egna applikationsprogram, eller integrera Pico produkter i existerande program levererar vi både DOS och Windows drivrutiner. För DOS, finns det C och Pascal drivrutiner. För Windows finns det 16 bitars DLL-er för Windows 3.1x och 32 bitars DLL-er för Windows 95/98/NT. Exempel inkluderas för C, Delphi och Visual Basic.

  Produkt DOS Exempel Windows Exempl Driverutiner för andra applikationer
  ADC-10 C,Pascal,Qbasic C, Delphi, Visual Basic LabVIEW, HP VEE, Excel
  ADC-11 C,Pascal,Qbasic C, Delphi, Visual Basic LabVIEW, HP VEE, Excel
  ADC-12 C,Pascal,Qbasic C, Delphi, Visual Basic LabVIEW, HP VEE, Excel
  ADC-16 C,Pascal,Qbasic C, Delphi, Visual Basic LabVIEW, HP VEE, Excel, Linux
  ADC-22 C,Pascal C, Delphi, Visual Basic LabVIEW, HP VEE, Excel
  ADC-40 C,Pascal C, Delphi, Visual Basic LabVIEW, HP VEE, Excel
  ADC-42 C,Pascal C, Delphi, Visual Basic LabVIEW, HP VEE, Excel
  ADC-100 C,Pascal C, Delphi, Visual Basic LabVIEW, HP VEE, Excel
  ADC-200 C,Pascal C, Delphi, Visual Basic LabVIEW, HP VEE, Excel, Linux
  ADC-212 C,Pascal C, Delphi, Visual Basic LabVIEW, HP VEE, Excel, Linux
  ADC-216 C,Pascal C, Delphi, Visual Basic LabVIEW, HP VEE, Excel, Linux
  TC-08 C,Pascal C, Delphi, Visual Basic LabVIEW, HP VEE, Excel, Linux
  TH-03 C,Pascal C, Delphi, Visual Basic LabVIEW, HP VEE, Excel, Linux
  RH-02 C,Pascal C, Delphi, Visual Basic LabVIEW, HP VEE, Excel, Linux
  Enviromon C LabVIEW, HP VEE, Linux

  Drivrutiner kan laddas ned gratis.

  Pico Technology, PicoScope, PicoLog och EnviroMon är internationellt registrerade varumärken ägda av Pico Technology Ltd .
  Microsoft, MS-DOS, Windows, Visual Basic är registrerade varumärken eller varumärken ägda av Microsoft corporation i USA och andra länder.
  Borland, Delphi och Turbo Pascal är registrerade varumärken eller varumärken ägda av Borland International Inc.
  National Instruments och LabVIEW varumärken ägda av National Instruments Corporation, registrerade i United States och andra länder.
  HP VEE är registrerade varumärken eller varumärken ägda av Hewlett Packard.


  DrDAQ data logger L.A.N.Z.O Sweden AB Orderinformation Teknisk support Nedladdning av program Seanste nytt från Pico Tech Data loggrar Oscilloskop och spektrumanalyzatorer L.A.N.Z.O Sweden AB hemsida oscilloscopes and data loggers