PicoLog Program för Datainsamling

PicoLog program för datainsamling är ett kraftfullt och flexibelt verktyg för insamling, analys och visning av data. PicoLog kan användas tillsammans med följande produkter i Pico's sortiment:

datainsamlings- / dataloggingsprodukter
oscilloskopprodukter (för snabb datainsamling / loggning) temperatur och fukt konvertrar och loggrar. Några av särdragen i PicoLog listas här. Du kan själv se hur bra det är om du laddar ner en fri demokopia.

  • Loggar upp till 1 million sampel
  • Stöder alla Pico ADC'er
  • Stöder Pico signalomvandlare
  • Lättanvänd och "intuitiv"
  • Fria uppgraderingar och teknisk support
  • Kan köras under alla Windows versioner (3.x,95/98,2000/NT)
  • Stöder Internationella språkversioner
Recorder view xy graph view Notes view Mätdiagram Spreadsheet view Player view
Klicka på bilderna för mer information om de olika vyerna

Multipla vyer

PicoLog kan visa data i ett antal olika vyer,som kan aktiveras om och när du behöver dem. Vyerna kan aktiveras både under- och efter datainsamlingen.

Inspelaren

Här kan du starta / stoppa inspelningar och specificera inspelningsfiler. Den visar nuvarande mätvärden och larmvillkor för varje kanal. Alla inställningar, som tex. skalning, kanaler och sampling kontrolleras härifrån.

XY diagram

Visar en parameter som funktion av av en annan. Tex. för att plotta spänning som funktion av ström.

Kalkylblad

Visar data i textformat som lätt kan kopieras, klippas och klistras in i andra applikationer. Data kan också sparas till disk i standard ASCII text format.

Diagram

Diagram kan visas både under och efter datainsamlingen. varje mätkanal kan visas i ett eget diagram eller kan flera kanaler visas i ett diagram. Axlarna kan sättas upp manuellt, automatiskt eller i linjeskrivarmod. Multiplisering gör att du kan förstora intressanta områden av kurvorna. Diagram kan kopieras och klistras in i, tex. rapporter.

Noteringar

Du kan göra egna noteringar om dina mätdata.

Avspelare

Visar tidigare inspelade data. Här kan du snabbt leta genom lagrade data för tex. jämförelser mellan olika körtillfällen. Du kan använda avspelaren och studera gamla data medan du spelar in nya data.

Programoder

PicoLog för Windows arbetar i två moder: avspelarmod för att visa tidigare inspelade data och inspelarmod för inspelning av nya data. Du kan köra flera kopior av PicoLog för Windows samtidigt och tex. analysera gamla data med avspelaren medan du spelar in nya data.

PicoLog kan också anvädas med flera ADC-er samtidigt. Det betyder att du kan blanda spännings- och temperaturmätningar genom att använda ADC-16 eller ADC-200 och TC-08 samtidigt i en PC.

Export av Data

Data kan lätt transporteras till, (antingen som diagram eller rådata) till andra Windows applikationer via klippbordet (kopier och klistra in). Diagram kan också sparas på disk, (som Windows Metafiler) och data från kalkylbladet kan sparas i text format. Nuvärden kan överföras genom att du använder "Dynamic Data Exchange (DDE)". PicoLog stöder också "IP networking" så du kan överföra mätningar från en fjärrPC via ett existerande LAN, företagsnätverk, eller över Internet.

Användbara egenskaper

Parameterskalning kan användas för att omvandla rådata till standard ingenjörsenheter. Programmet erbjuder flera möjligheter till ekvations- och tabellskalningar.

Du kan beräkna egna parametrar, tex. beräkna en kokares effekt från flödesmätningar på en kanal och temperaturskillnad mellan ytterligare två kanaler.

Larmgränser kan ställas in för varje kanal för att varna operatören om värden går utanför specificerade områden.

PicoLog program för datainsamling stöder IP Networking. Detta möjliggör insamling av data från tex. en fjärrPC med Pico's produkter anslutna för datainsamling eller mätningar i realtid.

Användbara funktioner

DOS Program

En DOS version av PicoLog medlevereras, men den har begränsade funktioner jämfört med Windows versionen.

DrDAQ data logger Company Information Ordering Information Technical support Software Downloads News Data Acquisition Oscilloscopes Back To Home Page oscilloscopes and data loggers