Flerkanals Dataloggrar

Pico Technology erbjuder ett urval lättanvända, PC baserade dataloggerprodukter. Enheterna anslutes bara direkt på parallel- eller serie- porten på en PC (desktop eller laptop) och kräver ingen yttre spänningsmatning. Tillsammans med PicoLog program för datainsamling, ersätter de linjeskrivare och komplicerade "plug in" kort för dataloggning. Med dessa PC baserade dataloggrar kan du mäta-, visa-, bearbeta- analysera och skriva ut spänningar. Genom att ansluta passande givare kan de användas till att mäta temperatur, tryck, fukt, ljus, resistans, ström, effekt, hastighet, vibration... faktiskt nästan allt du behöver mäta. Dessutom levereras parallelportsprodukterna med PicoScope så att de kan användas som oscilloskop, spectrumanalysatorer and DTMM (multimetrar).

Guide för SNABBVAL...


ADC-11/10, ADC11/12 & ADC-22 -flerkanals datainsamlingsprodukter

Egenskaper

  • Stort antal kanaler
  • Kompakt konstruktion
  • Digital utsignal för styrning/alarm
  • Datainsamlingsprogram inkluderas

ADC-11 anslutes till PC'ns parallelport och har 11 analoga inkanaler i en låda något större än en tändstickslåda.

ADC-11/10 har 10 bitars upplösning , medan ADC-11/12 har 12 bitars upplösning, som gör den lämpligare för mätning av lägre signalnivåer.

ADC-11 skruvplintskort gör det lättare ansluta insignaler till ADC-n. Den har förtryckta platser för 4 st resistiva spänningsdelare och referens.

ADC-22 anslutes till PC-ns parallelport, är liknande ADC-11/10, men har 22 kanaler.

En digital utsignal ger möjligheter till styr-/alarmunktion, och den kan också användas för matning av te.x termistorer.

ADC-11 och ADC-22 kan användas för flera olika applikationer. Titta på exemplen i listan nedan:

Specifikation

11 channel data logger

11 channel, 12 bit data logger
Antal kanaler 11 (ADC-11)
22 (ADC-22)
Upplösning 10 bitar (ADC-11/10 och ADC-22)
12 bitar (ADC-11/12)
Insignalområde 0 to 2.5V
Överlast skydd ±30V
Samplingshastighet 10kHz
Onoggrannhet ±1% (ADC-11/10) och ADC-22
±0.5% (ADC-11/12)
Anslutning för insignaler D25 honkontakt
Inmpedans >1MW 22 channel data logger
Anslutning utgång D25 hane till PC parallel port
Utsigna 1 (digital)
Medlevererat program

(The ADC-11/12 stöds inte under DOS)
PicoLog för Windows (3.x, 95/98, NT/2000)
PicoScope: DOS och Windows (3.x, 95/98, NT/2000)
Drivers & exempel : C, pascal, Delphi, Visual Basic, HP VEE och LabVIEW. Ett macro är också med för samla in data data direkt in i Excel kalkylblad

Pris och Order

DrDAQ data logger Company Information Ordering Information Technical support Software Downloads News Data Acquisition Oscilloscopes Back To Home Page oscilloscopes and data loggers