Användning av Bilprober med ADC-212 oscilloskop

Det var länge sedan man kunde göra felsökning i bilar med multimetrar. För arbeten med moderna bilar går många biltekniker idag över till oscilloskop.

Många vågformer i bilar, (ABS, insprutning, vevaxelgivare etc), kan mätas med enkla testsladdar (se vågformsbiblioteket för exempel). Några signaler kan emellertid inte mätas så. Det gäller tex. sekundära tändningen, där spänningarna är för höga för att anslutas direkt till oscilloskop, eller ickeelektriska signaler, tex. inloppstrycken. Lyckligtvis finns det många mätgivare tillgängliga på markanden. Några är konstruerade för användning med oscilloskop, andra för multimetrar. De goda nyheterna är att nästan alla kan användas med ADC-212 oscilloskop.

För att förenkla användningen av Bilprober har vi gjort en skalningsfil för PicoScope med support för:

 • Sekundära tändningsgivare
 • Strömtänger
 • Tryck/Vaccuum-givare
 • Temperaturprober
 • Koloxidgivare
  För att ladda ned denna fil, klicka här och installera filen i samma mapp som PicoScope (normalt c:\pico). Exempel 1 nedan visar hur man använder skalning med med hjälp av skalningsfilen.

  Om du har en prob som inte finns i skalningsfilen, visar Exempel 2 hur du kan lägga till din egen skalning. Alternativt kan du skicka oss specification på dina prober via e-mail, skall vi göra vårt bästa för att ta med dem i framtida programuppdateringar, (och hjälpa andra användare).

  Exempel 1: Strömtänger

  DC-strömtänger används för många mätningar: startmotorström, "alternator"laddning och test av insprutningen för att nämna några få. Mätning av startström kan också användas som en snabb metod att mäta kompression (se nedan). Några tänger är gjorda för att använda med oscilloskop, några med multimetrar, huvudskillnaden ligger i anslutningen. Strömtänger för oscilloskop kan anslutas direkt. Om du har en strömtång med 4mm "banan"-kontakter kan du använda en 4 mm till BNC adapter. selecting a current clamp Om du tänker köpa en strömtång, så kontrollera att den kan mäta DC-strömmar, eftersom vissa bara mäter AC, och att den täcker det mätområde du är intresserad av (minst 600A för startströmmar).

  De flesta har utsignalen 1mV per amp (som denna från AES), några för att mäta lägre strömmar har utsignaler på 10mV eller 100mV per amp. Den nedladdningsbara skalningsfilen har support för alla tre typerna. Om din strömtång har en annan utsignal kan du ställa in skalningen manuellt för användning med PicoScope. (Du kan titta i exemplet för sekundär tändning och också i PicoScope hjälpfil för mer information om detta).

  To tell PicoScope you are using a current clamp, simply select the 'Settings' from the drop down menu and then choose 'Custom Ranges'. This brings up the 'Edit Custom Range' window (see below). From here select the correct type of current probe. (This assumes you have installed the automotive scaling file already).

  selecting a current clamp

  The waveform below shows starter current from an Aston Martin DB7 Vantage (V12) measured using PicoScope scaling:

  starter current waveform

  Another common use of current clamps is as a quick compression test. As each cylinder compresses, the current drawn by the starter motor increases. If all cylinders have equal compression then each peak is approximately the same amplitude, if however a cylinder has weak or no compression the peak is lower / missing (as with the waveform below). In order to capture the waveform, the engine has to turn over several times so its best to make sure the engine can not fire by removing the plug leads.

  starter 	current waveform

  Example 2 : Using secondary ignition pickups

  Due to the high voltages involved in secondary ignition, it is not possible to directly (or safely) measure signals using a scope, instead non contact capacitive or inductive pickups are used. Typically these are just clipped around a plug wire.

  This application note shows how to set up PicoScope to correctly measure from the popular AES#01-12 Secondary pickup from Automotive Electronic Services.

  Displaying a waveform from the AES#01-12 Secondary pickup is fairly trivial, just plug it into the ADC-212 oscilloscope and set the timebase, voltage range and trigger. Your waveform should look like the one below.

  secondary ignition waveform

  There are however 2 problems with the above waveform, firstly as secondary ignition is inverted with respect to primary, many people consider the waveform to be upside down. The second problem is that the scaling is incorrect, the probe attenuates by a factor of 1000 so the peak amplitude is 9.6kV not the -9.6V displayed. Fortunately using PicoScopes custom range options it is easy to set a extra voltage range up for this probe. First select custom ranges from the settings menu:

  secondary ignition waveform

  From the custom range dialog, click add then fill in the form as shown below:

  secondary ignition waveform

  The above settings both scale the results and invert the result (20000mV scales to 20kV). Once you have entered in the information, click on 'OK' then select File | Save Settings. If you now click on the drop down menu that selects the voltage range, you will see a new 20kV range for use with the probe. The graphic below shows the result - note the ruler is being used the measure the max amplitude.

  secondary ignition waveform

  DrDAQ data loggerL.A.N.Z.O Sweden ABOrderinformationTeknisk supportNedladdning av ProgramNyheter om produkternaDatainsamlingOscilloskop och spektrumanalysatorerL.A.N.Z.O Sweden ABoscilloscopes and data loggers