Övervakning av temperaturer i Frysfordon

Transportföretag i södra Sverige använder EnviroMon system för att övervaka temperaturerna i lastbärarna vid frys- & kyltransporter, samt för att larma och sända SMS-meddelanden om temperaturerna går utanför specificerade områden. Systemet består av:

  1. EL005, logger utan display
  2. EL001, 3-kanals konverter för temperatur och dörrbrytare
  3. EL015, 2 st 0,1% temperaturgivare, en fram, en bak
  4. EL029, dörrbrytare
  5. M20T, GSM-modem

Programvara EnviroMon för windows 95/98/2000/NT. Bilden visar några av konfigureringsmenyerna, där man bland annat kan välja kommunikation, (direkt till PC, radiomodem eller telefonmodem), ge fordon och givare ID, bestämma vem systemet skall lämna SMS-meddelanden till vid larm osv.

Data från EL015 temperaturgivarna lagras automatiskt av EnviroMon och laddas upp till PC'n på huvudkontoret för långtidslagring varje gång man kopplar upp sig med modemet. Detta är mycket tillförlitligt och kan användas för grafisk analys, vilket sparar tid. Diagrammet visar temperaturen i fram- och bakkant av en lastbärare från 7 till 13 februari -01. Eftersom data finns i PC'n kan man ta fram och analysera mätdata när som helst. Data kan också visas i kalkylbladsform eller kopieras till tex. Excel eller ordbehandlingsprogram om man vill skriva en rapport.
EnviroMon ger också möjligheter till zoomningar, man kan studera data ned till varje timme, kopieringar, utskrifter på alla skrivare som stöds av windows och dessutom finns statisik över mätdata och varje givare i systemet.Diagrammet visar förstoring av mätdata för den 13/2-01 från diagrammet ovan.
Larmgränser kan ställas in individuellt för varje givare och man kan välja när på dygnet eller vilken dag larm inte skall sändas, tex. under helger eller mellan kl 24.00 och 06.00 varje dygn. Bilden visar en larmmeny.

DrDAQ data logger L.A.N.Z.O Sweden AB Orderinformation Teknisk support Nedladdning av program Nyheter Dataloggrar Oscilloskop och spektrumanalysatorer Lanzo Hemsida oscilloscopes and data loggers