L.A.N.Z.O's Formulär för Produktråd

Använd detta formulär om du behöver råd om vilken produkt du skall köpa eller om du har tekniska frågor om produkterna. Om du redan är kund och har tekniska problem ber vi dig använda sidan för teknisk support

Beskriv kortfattat din applikation (te.x titta på vågformer i en bils tändsystem) och ge oss så mycket detaljer som möjligt te.x. om du vill mäta tryck, ta med sådana detaljer som:

Tag också med allmän dataloggningsinformation som:

Likaså vill vi veta vad du har för dator, (processor, hårddiskstorlek, mängd RAMMinne, osv), vilket operativsystem du använder och andra uppgifter om datorn.

Du kan skicka uppgifterna till oss med e-post till post@lanzo.se