dataTakers Produkter
Data Insamlings- och Dataloggningssystem

Produkt Guide Download: Filformat: PDF (Acrobat 4) 1.30MB

 

Maskinvaru- produkter

 

DT800
Kort beskrivning eller
Specifikation PDF (Acrobat 4) 260k.

DT800 - När snabbhet eller Precision är Väsentliga
Den första generationen av snabbare (100kHz), smartare och mångsidigare enheter. Ethernet, RS232 och modem kommunikation, DT800 har 12 universella kanaler som erbjuder direkt anslutning av 12 till 42 givare med stöd för termoelement, RTD, strain gauges och bryggor. Med 16 digitala I/O och räknare, FLASH och disk PC Card för datalagring och ett internt batteri.

   

DT50
Kort beskrivning eller
Specifikation PDF (Acrobat 4) 260k.

DT50: Kostnadseffektiv, General Purpose
Denna 5-kanals enhet (5 till 10 givare, beroende på givartyp typ) har stöd för termoelement, RTD, strain gauges och bryggor. Med 4 digitala I/O och räknare, RS232 kommunikation och SRAM PC Card för datalagring.

 

DT500 And DT600
Kort beskrivning eller
Specifikation PDF (Acrobat 4) 260k.

DT500 och DT600: General Purpose
General Purpose med Kanal Expanderings-möjligheter. Denna 10 kanals (10 - 30 givare, beroende på givartyp typ) datalogger har en solid state multiplexer och har stöd för termoelement, RTD, strain gauges och bryggor och andra givare. Med 4 digitala I/O och räknare, RS232 kommunikation och SRAM PC Card för datalagring. DT600 har tangenter och display för kontroll av data-loggern och datavisning.

 

DT505 And DT605
Kort beskrivning eller
Specifikation PDF (Acrobat 4) 260k.

DT505 and DT605: General Purpose
med Relä Kanal Väljare

Denna 10 kanals (10 - 30 givare, beroende på givartyp typ) datalogger har en robust relä multiplexer för upp till 100V insignal och har stöd för termoelement, RTD, strain gauges och bryggor och andra givare. Med 4 digitala I/O och räknare, RS232 kommuni-kation och SRAM PC Card för datalagring. DT600 har för kontroll av data-loggern och datavisning.

 

DT515 And DT615
Kort beskrivning eller
Specifikation PDF (Acrobat 4) 260k.

GeoLoggrar DT515 och DT615:
för Geotekniska Applicationer
Med stöd för "Vibrating Wire Sensors", denna 10 kanals (10 - 30 givare, beroende på givartyp typ) datalogger har en robust relä multiplexer för upp till 100V insignal och har stöd för termoelement, RTD, strain gauges och bryggor och andra givare. Med 4 digitala I/O och räknare, RS232 kommuni-kation och SRAM PC Card för datalagring. DT615 är lika som DT515 med tillägg för tangenter och 2 rader x 16 teckens för kontroll av data-loggern och datavisning.

 

Channel Expansion Module
Kort beskrivning eller
Specifikation PDF (Acrobat 4) 400k.

Kanal Expansions Module
Modulen ger kanal expansion (10 - 30 givare, beroende på givartyp typ) har en robust relä multiplexer för upp till 100V insignal. Modulen passar till DT500/600 Serien av dataTaker's.

 

DT1000 And DT4000

Kort beskrivning eller
Specifikation PDF (Acrobat 4) 260k.

DT1000-4000
Kompakt och egenförsörjd
Denna serie kompakta Precisions, 1 - 5 kanalers, loggrar är speciellt konstruerade för att mäta med temperatur, fukt, spänning och 4-20mA givare. De är enkla att installera, lagrar 20,000 avläsningar och har 10 års batteri livslängd.

 

Datataker DT5

Kort beskrivning eller
Specifikation PDF (Acrobat 4) 400k.

DT5W Serie för Vattendjup
Speciellt konstruerad för mätning vattennivåer i hav, floder, dammar, tankar, bevattningskanaler, borrhål och liknande. DT5W kan arbeta under vatten under längre perioder och är endast begränsad av batteriet (1.5-år). Använder tryckgivare och ventilerad kabel.

 

DT5E

Kort beskrivning eller
Specifikation PDF (Acrobat 4) 400k.

DT5E Serie - En-kanals "Event" Logger
För loggning av digital händelser i ett programmerbart tidsintervall. Tre års batteri livslängd.

dataTaker Program- produkter

DeLogger

Kort beskrivning eller
Specifikation PDF (Acrobat 4) 260k.

DeLogger. Lättanvänt dataTaker Installations- och Display Program
Detta kraftfulla grafiska program-merings- och datapresentations- program passar till DT50/500/600/800 Serien av dataTakers. Funktionerna inkluderar lätt installation, datahämtning; och datavisning via plot, kalkylblad och "mimic" bildskärmar.

 

DeLogger Pro

Kort beskrivning eller
Specifikation PDF (Acrobat 4) 260k.

DeLogger Pro - SCADA och Presentationskapacitet
DeLogger Pro är lika som DeLogger men kontrollerar också multipla fjärr- eller netstyrda dataTakers och har mera utförliga möjligheter till datapresentation ,inkluderande "enhanced" kalkylblad, plot och "mimics".

 

DeTransfer

Kort beskrivning eller
Specifikation PDF (Acrobat 4) 400k.

DeTransfer - Textbaserad Programmering
Detta är ett smart terminalprogram som har separata sändnings- och mottagnings- fönster, macroknappar och datahämtnings kapacitet. Det kan användas till DT50/500/600/800 Serien av dataTakers.

 

deplot

DePlot - Enkelt och Elegant Diagram
Detta diagramprogram passar för användning med DeTransfer. Det har kraftfull plottning av realtids- eller historiska data med ett intiutivt interface.

TillbehörMer information

Tillbehör för att utvidga dataTaker
Det finns ett antal tillbehör inkluderande: Panelmonterad Display, Modem Manager, KanalExpansionModul, PC Card, Solpaneler, Industrilådor, Portabla lådor, PC Card Läsare och Manualer.

ServiceKalibrering och Service av dataTaker
dataTaker erbjuder kalibreringsservice för sina datainsamlings- och data loggnings-produkter. Du får ett Kalibreringscertifikat som visar spårbarheten.

Reparations- och Underhållsservice
dataTaker har flera, fullt utrustade, servicecentra (Australien, USA och UK).

 

Manöverknappar för att se på Picoprodukter

Åter till Lanzo HemsidaPC-oscilloskop och spektrumanalysatorerDataloggrar och EnviroMonApplicationerNedladdning av PicoScope och PicoLogSupport PicoProdukterVar lägger jag en OrderAdress till Lanzo