Oscilloskop / Spektrumanalyzatorer med Hög Upplösning och upp till 5GHz bandbredd.

Pico ADC-212 och ADC-216

ADC-212 och ADC-216 är oscilloskop med hög upplösning och precision. Till skillnad från de flesta digitala minnesoscilloskop, som typiskt har 8 bitars upplösning och dålig DC-noggrannhet, har dessa båda enheter 1% onoggrannhet och antingen 12- eller 16 bitars upplösning. Det gör dem ideala för audio-, spektrumanalys-, brus- och vibrations- mätningar. Förutom hög vertikal upplösning har ADC-212 och ADC-216 stora, 32k signalbuffertar, som gör det möjligt att mäta komplexa signaler och expandera intressanta områden för att visa fina detaljer. ADC-212/50 och ADC212/100 har större bandbredd, upp till 5GHz för kontinuerliga signaler, och större, 128k, buffert för att kunna fånga snabba transienter.

Titta gärna också på följande "application notes":
High resolution oscilloscopes
Audio spectrum analysis
Automotive application notes
Review of the ADC-216 by Audio Electronics magazine

 


Produkt ADC-212/3; -/50; -100 ADC-216
Upplösning 12 bitar 16 bitar
Kanaler 2 x BNC + 1 extern trigger
Spänningsområden 20mV till 20V i 10 områden
Överlastskydd 100V
Inimpedance 1M Ohm
Samplingshastighet 3MSa/s; 50 MSa/s; 100MSa/s 333kSa/s
Onoggrannhet 1%
Tidbaser 2us; -10ns; -1 ns/div till 50s/div 20us/div till 50s/div
Spektrumområden 0 till 1,5MHz,; -25MHz; -50MHz
80dB dynamik
0 till 666kHz,
96dB dynamik
Analog Bandbredd 1,5MHz; -25MHz; -50MHz 166kHz
Buffertstorlek 32k; -128k;-128k
Matning 500mA @ 12V (44490-1 batteripack kan användas)
Dimensioner 140 x 190 x 45 mm
Anslutning till PC D25 till PC parallelport
Levererad programvara PicoScope: DOS och Windows (3.x, 95/98, NT/2k, XP)
PicoLog för Windows (3.x, 95/98, NT/2k, XP)
Drivrutiner & exempel : C, pascal, Delphi, Visual Basic, HP VEE och LabVIEW
Macro för att samla in data direkt i Excel kalkylblad medlevereras

Pris & Order


DrDAQ data logger L.A.N.Z.O Sweden AB Orderinformation Teknisk support Nedladdning av programvara Produktnyheter Datainsamling Oscilloskop & spektrumanalysatorer L.A.N.Z.O Sweden AB hemsida oscilloscopes and data loggers