PC baserade snabba oscilloskop
ADC-200/20, ADC-200/50 & ADC-200/100

Snabba (100MSa/s), tvåkanals oscilloskop/spektrumanalyzatorer


ADC-200 PC baserat oscilloskop ger prestanda som tidigare bara dyra bänkoscilloskop kunnat ge. Som ett flerfunktions laboscilloskop gör det djupa minnet och de avancerade triggerfunktionerna att det är idealiskt för konstruktion av "microcontrollers" och andra digitala kretsar, medan spektrumanalysatorn är mycket användbar för att spåra brus i tex. kraftaggregat och förstärkare. För ingenjörer ute på fältet, som jobbar med service och reparationer av system och elektronikutrustningar, kan ett bibliotek av kurvformer som visar de korrekta signalerna i varje testpunkt, (och typiska problem), spara mycket tid och arbete.

Avancerade triggerfunktioner gör att du kan spåra intermittenta fel. Till exempel, för att hitta ett fel i ett brand-/ inbrotts-larm, kan du lämna ADC-200 över natten med funktionen ‘spara till disk vid trigger’ satt till på: när felet uppträder sparas hela kurvan på disken med tid/datum märkning. För att lokalisera fel i digitala signaler, kan du välja "visa överlagrad kurva" som visar den felaktiga händelsen även om den uppträder endast en gång. ADC-200 levereras med nätadapter. Du kan också köpa till en batteripack för att göra ADC-200 mer portabel.

ADC-200 finns i tre modeller med samplingshastigheter på 20, 50 och 100MSa/s (100,000,000 sampel per sekund), alla med 8 bitars upplösning.

ADC-200's snabbhet betyder att den kan mäta videosignaler med sådan här vågform.

Pris och order

Produkt ADC-200/20 ADC-200/50 ADC-200/100
Upplösning 8 bitar
Kanaler 2 x BNC + 1 extern trigger
Spänningsområden ±50mV till 20V i 9 områden
Överlastskydd ±100V
Inimpedance 1M Ohm
Samplingshastighet 20MS/s 50MS/s 100MS/s
Onoggrannhet ±3%
Tidbasområden 100ns/div till 50s/div
Spektrumbandbredd 0 till 10MHz,
50dB dynamik
0 till 25MHz,
50dB dynamik
0 till 50MHz,
50dB dynamik
Analog Bandbredd 10MHz 25MHz 50MHz
Buffertstorlek 8k 16k 32k
Matning 500mA @ 12V (44490-1 batteripack kan användas)
Dimensioner 140 x 190 x 45 mm
Anslutning till PC D25 till PC parallelport
Levererad programvara PicoScope: DOS och Windows (3.x, 95/98, NT/2000)
PicoLog för Windows (3.x, 95/98, NT/2000)
Drivrutiner & exempel : C, pascal, Delphi, Visual Basic, HP VEE och LabVIEW
Ett macro för att samla in data direkt i Excel kalkylblad medlevereras.

Pris & Order


DrDAQ datalogger L.A.N.Z.O Sweden AB Orderinformation Teknisk support Ladda ned program för oscilloskop och datainsamling Senaste nytt om produkterna Datainsamling Oscilloskop och spektrumanalysatorer L.A.N.Z.O HEMSIDA oscilloskop och dataloggrar